PRESSEMEDDELELSE

Milesten for mere dyrevelfærd – KFC Danmark underskriver Better Chicken Commitment

Ratingen, 09. Marts 2020.

Fastfoodvirksomheden har underskrevet Better Chicken Commitment (BCC), også kendt som European Chicken Commitment (ECC). Målet er at forbedre betingelserne for opdræt af kylling betydeligt. Dermed vil KFC sætte standarder for hele branchen.

KFC Danmark realiserer en ambitiøs pakke med seks kriterier frem til 2026, der er udviklet og understøttet af førende dyrebeskyttelses-NGO’er for at forbedre livet for kyllingerne. Hertil hører mere plads i staldene (såkaldt mindskning af besætningstætheden), styrkede investeringer i et dyrevenligt miljø (fx tilførslen af naturligt dagslys) samt forpligtelsen til udelukkende at avle hønseracer, der vokser langsommere, og som kræver mere tid at opdrætte. KFC UK og Irland, KFC Holland, KFC Belgien, KFC Sverige samt KFC Tyskland har allerede forpligtet sig.

“Dette skridt har stor betydning for os. Vi vil på den måde vise, hvor vigtigt bæredygtighed og ansvaret inden for opdræt af kylling er for KFC”, forklarer Marco Schepers, administrerende direktør for KFC Tyskland, Østrig, Schweiz og Danmark. “Det er vores mål i tilblivelsesprocessen at arbejde tæt sammen med leverandører og NGO’er – herunder World Animal Protection og Compassion in World Farming – for sammen at hæve standarderne for hele branchen.”

KFC har selv ikke noget opdræt af fjerkræ og får kun sit kyllingekød fra leverandører, der fuldstændigt lever op til de høje krav, der stilles i den danske og europæiske levnedsmiddellovgivning. Med sit engagement forpligter KFC sig til at højne de standarder endnu engang.

Underskrivelsen af BCC er et vigtigt skridt for KFC på vej til en ny Chicken Welfare Policy i Vesteuropa, der er udarbejdet af KFC UK og Irland i fællesskab med Compassion in World Farming og World Animal Protection. Grundlaget for det er et højmoderne softwareredskab, der samler oplysninger og vigtige nøgletal til beskyttelse af kylling fra alle leverandører.

Ved at underskrive BCC slår KFC offentligt et slag for at forbedre livsbetingelserne for dyrene. Målsætningen er at motivere yderligere virksomheder fra den samme branche til at underskrive. Kun på den måde kan der sikres en bæredygtig, vedvarende forbedring af livskvaliteten for kylling.

Marco Schepers, administrerende direktør for KFC Tyskland, Østrig, Schweiz og Danmark, bekræfter:
“Vi forpligter os på BCC, fordi vi aktivt ønsker at tage ansvar for at forbedre kyllingernes liv. De er midtpunktet for vores forretning, deres opdræt fortjener så meget opmærksomhed som muligt. Dermed fremmer vi yderligere forbedringer af standarderne for dyrebeskyttelse i hele vores leverandørkæde og appellerer til, at alle involverede parter støtter os i den her vigtige proces.”

Compassions Director of Food Business, Tracey Jones, glæder sig over KFC’s engagement:
“Jeg ønsker af hele mit hjerte KFC tillykke med deres engagement og glæder mig til samarbejdet med dem for at få realiseret denne høje standard for dyrebeskyttelse rigtigt. Ingen virksomhed kan af sig selv forbedre kyllingernes velfærd. Vi håber, at andre virksomheder også sætter deres lid til dette engagement og tilslutter sig den voksende bevægelse for mere dyrevelfærd.”

Også Steve McIvor, administrerende direktør for World Animal Protection, hilser skridtet fra KFC velkommen: “Med dette engagement forbedres livsbetingelserne for millioner af kyllinger. For en så stor fast food-virksomhed som KFC, hvis hovedforretning er kyllingeretter, er det et vigtigt skridt, der kommer til at bevirke mange forandringer. KFC baner på den måde vejen for mange andre virksomheder, og vi håber, at det blot er begyndelsen.”

Kriterierne i Better Chicken Commitment

1. Overholdelse af den europæiske dyrebeskyttelseslovgivning, lige gyldigt hvilket land produktionen sker i

2. Realisering af en maksimal besætningstæthed på 30 kg/m². Indfangning til slagtning skal undgås og må kun foretages en gang per opfedningsperiode

3. Brug af racer eller hybridracer, der opfylder de forbedrede kriterier for dyrebeskyttelse (enten Hubbard JA757, 787, 957, 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, Ranger Gold eller andre racer og hybridracer, der opfylder kriterierne i »RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol«)

4. Opfyldelse af følgende kriterier for forbedrede opdrætsbetingelser:

    • ● Mindste lysstyrke på 50 lux, inklusiv dagslys
    • ● Mindst to meter tilgængelige siddestænger og to muligheder for at pikke pr. 1000 dyr
    • ● Som minimum opfyldelse af forpligtelsen til at sikre luftkvaliteten, der kræves i bilag II 3 af EU-direktivet til beskyttelse af slagtekyllinger (Ammoniakkoncentration maks. 20 ppm og kuldioxidkoncentration maks. 3000 ppm), uafhængigt af den faktiske besætningstæthed
    ● Ingen bure eller andre opdrætningssystemer med flere niveauer

5. Anvendelse af bedøvelse i kontrollerede atmosfærer ved hjælp af inerte gasser eller systemer i flere niveauer eller effektiv elektrisk bedøvelse uden at hovedet hænger nedad

6. Bevis på, at ovenstående standarder overholdes, på grundlag af kontroller fra uafhængige tredjeparter og en årlig offentlig redegørelse for statussen af fremskridtet inden for rammerne af denne selvpålagte forpligtelse

 

KFC Western Europe Farm Animal Welfare Programme

KFC Annual Progress Report on Chicken Welfare 2023

KFC Annual Progress Report on Chicken Welfare 2022

KFC Annual Progress Report on Chicken Welfare 2021

KFC Annual Progress Report on Chicken Welfare 2020

KFC Western Europe Farm Animal Welfare Program 2021

KFC Western Europe Farm Animal Welfare Program 2020

KFC Western Europe Sourcing Code of Practice

European Chicken Commitment